Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych to spore wyzwanie intelektualne.  Studenci tego kierunku mają często problem ze znalezieniem odpowiedniego tematu. Wychodząc im naprzeciw, przedstawimy tu propozycję własnego tematu. Brzmi on: “Unia Europejska – czy jest ona państwem, czy też nie?”.  Jest to temat bardzo ciekawy.

Rozdział pierwszy tego typu zawsze powinien być skoncentrowany na teorii. Należy tu  przedstawić definicję państwa oraz organizacji międzynarodowej. Obecnie toczy się dyskusja, czy Unia Europejska jest państwem, czy też organizacją międzynarodową (taką jak np. UNESCO).

Rozdział drugi musi już skupić się na konkretnej analizie.  Trzeba tu przedstawić argumenty, które wskazują, że Unia Europejska jest bytem niemal państwowym. Przesłanki, jakie na to wskazują to posiadanie przez UE konkretnych organów państwowych. W Unii Europejskiej mamy przykładowo takie organy państwowe  jak sądy (np. Trybunał Sprawiedliwości UE), czy też policję (Europol). Ma ona również swoich obywateli.

Prawo ustalane w Unii jest ponad prawem poszczególnego kraju (mówi o tym traktat lizboński). To założenie powoduje, że poszczególne kraje członkowskie mają co najwyżej autonomię, co do swoich działań.

Unia Europejska tak, jak typowe państwo emituje również swoją walutę – Euro, W historii walutę określano mianem “suwerena”. Wychodzono wtedy z założenia, że kto emituje walutę na danym terenie, ten na nim de facto rządzi.

W rozdziale drugim trzeba też zawrzeć argumenty, które wskazują również na to, że Unia Europejska nie jest państwem. Koronnym argumentem, który przemawia za tym, że UE to nie państwo jest brak wojska. Wojsko uważane jest powszechnie za absolutną podstawę państwa. Wojsko uważane było za podstawę państwa przykładowo przez Nicollo Machiavelliego.  Ostatnimi czasy widać tendencję wśród polityków, aby to zmienić. Powstają projekty powstania unijnej armii.

Powstanie tego typu armii byłaby dopełnieniem egzystencji Unii jako prawdziwego państwa, które posiada własne:wojsko, sądy, walutę, ciała ustawodawcze etc. Innymi słowy, Unia Europejska stałaby się wtedy prawdziwym państwem.

W rozdziale trzecim należy zawrzeć odpowiednie podsumowanie. Trzeba tu jasno stwierdzić, jakim tak naprawdę organizmem jest Unia Europejska. Czy jest to państwo, organizacją międzynarodowa, czymś  pomiędzy? Jakie są konsekwencje tego, dla państw, które je tworzą? Można też zawrzeć tu refleksje odnośnie do przyszłości UE.

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych. Unia Europejska i jej specyfika.

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych jest z pewnością bardzo ciekawym zagadnieniem. Im bardziej nasza praca dyplomowa koresponduje z obecną polityką oraz gospodarką, tym łatwiej jest ją pisać.   Unia Europejska bardzo mocno wpływa na polską politykę i warto o niej pisać w swojej pracy dyplomowej.

Zostaw odpowiedź