Prace licencjackie pisane na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Prace licencjackie pisane na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Na kierunku stosunki międzynarodowe studiów licencjackich studenci zobowiązani są do napisania pracy licencjackiej. Poziom trudności jest bardzo zróżnicowany i zależy od wybranej tematyki.

Generalnie prace licencjackie ze stosunków międzynarodowych nie są zaliczane do tych najbardziej skomplikowanych. Wystarczy tutaj wiedza teoretyczna, albo odpowiednie zaplecze jeżeli chodzi o źródła. Dodatkowo przydadzą się umiejętności analityczne. Praca licencjacka ze stosunków międzynarodowych powinna mieć przede wszystkim odpowiednią strukturę.

Na początku powinien być wstęp a następnie rozdziały uporządkowane logicznie w taki sposób, aby kolejny wynikał z poprzedniego. Na koniec piszemy zakończenie, w którym należy zamieścić wnioski jakie nasuwają nam się po opracowaniu całego tematu. Gdy już napiszemy pracę licencjacką ze stosunków międzynarodowych należy ją w odpowiedni sposób przygotować do druku.

Prace licencjackie ze Stosunków Międzynarodowych

Każda uczelnia posiada wzór pierwszej strony pracy dyplomowej, który musi być zamieszczony w tego typu opracowaniu. Następnie powinien znaleźć się spis treści z numeracją stron. Teraz przychodzi kolej na wstęp, rozdziały i zakończenie. Po tym powinna znaleźć się bibliografia oraz spis tabel, rycin, wykresów. Tak właśnie w skrócie powinna wyglądać tego typu praca licencjacka.

 

Zostaw odpowiedź