Geopolityka – czym ona jest?

Geopolityka – czym ona jest?

Praca magisterska ze Stosunków Międzynarodowych to zawsze spore wyzwanie. W poniższym artykule przedstawione zostanie zagadnienie geopolityki. Jest ono kluczowe dla takiej dyscypliny jak stosunki międzynarodowe. Pojęcie to robi ostatnio prawdziwą furorę w Internecie oraz na różnych dyskusjach akademickich.

Zacznijmy od zdefiniowania tytułowego pojęcia. Geopolityka jest nauką, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. Bada ona wpływ czynników geograficznych na zjawiska oraz procesy społeczno-polityczne.

Stworzenie tego terminu przypisuje się Szwedowi Rudolfowi Kjellenowi. Po raz pierwszy pojęcia tego użył on w swoim artykule “Studier ofver Sveriges politiska grasner”. Artykuł ten opublikowany został w 1899 roku. Ten rok jest powszechnie postrzegany za symboliczny rok powstania geopolityki, jako nauki.

Znawcy geopolityki wskazują, że nie ma w niej takiego pojęcia, jak sentymenty. To, co łączy bądź dzieli dane państwa to po prostu interesy. Jest to zgodne zresztą z powiedzeniem, że “państwa nie mają przyjaciół, one mają interesy”. Geopolityka dzieli się na akademicką oraz stosowaną.

Geopolityka akademicka to naturalnie ta, która jest omawiana przez rozmaitych teoretyków tej nauki. Geopolityka stosowana to ta, która jest już realizowana przez polityków.

Jak sama nazwa tego pojęcia wskazuje, geopolityka analizuje zarówno geografię, jak i politykę. W nauce tej wskazane jest jasno, że położenie danego państwa ma olbrzymi wpływ na jego politykę. Może mieć ono wręcz kluczowe znaczenie dla jego losu.

Jeśli piszesz pracę dyplomową ze stosunków międzynarodowych o geopolityce, to warto w niej dokonać analizy geopolitycznej danego państwa. Można w tej pracy dyplomowej opisać, czym ono się kieruje i do czego dąży.

Tego typu praca będzie z pewnością bardzo ciekawa. Może ona Tobie pomóc w życiu zawodowym. Pozwoli ona Tobie również poznać lepiej historię i mentalność danego narodu.

Praca magisterska ze stosunków międzynarodowych – podsumowanie.

Praca magisterska ze stosunków międzynarodowych powinna stanowić cały wstęp do przyszłej kariery. Najlepiej opisać w takiej pracy dyplomowej kraj, z którym w przyszłości chcesz mieć relacje biznesowe, bądź polityczne. Wówczas twoja motywacja będzie odpowiednia.

Geopolityka jest fascynującą dziedziną. Warto czytać książki jej poświęcone. Pokazują one, czym kierują się politycy, podczas podejmowania decyzji w polityce międzynarodowej. Geopolityka tłumaczy też, dlaczego dochodzi na świecie do rozmaitych wojen.

Zostaw odpowiedź