Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki międzynarodowe to bardzo interesujący kierunek. Dobrze napisana praca licencjacka lub magisterska  z tego kierunku może być przepustką do wielkiej kariery. Najpierw scharakteryzowana w tym tekście zostanie specyfika tego kierunku. W dalszej części tekstu przybliżone zostaną perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku.

Studia te dają gruntowną wiedzę o międzynarodowych relacjach. Pozwalają one lepiej zrozumieć czasy, w których obecnie żyjemy. Jak mawiał Nicollo Machiavelli “kto chce przewidzieć przyszłość, musi sprawdzić przeszłość”. Na studiach z zakresu Stosunków Międzynarodowych poruszane są zagadnienia z zakresu politologii, prawa międzynarodowego, historii, socjologii oraz ekonomii. Poza tym do programu tych studiów włączane są również inne, fascynujące przedmioty. Na studiach tych bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Z reguły na Stosunkach Międzynarodowych naucza się dwóch języków, na poziomie mocno zaawansowanym. Docelowo, absolwent tych studiów dwa języki obce powinien mieć biegle opanowane.

Dobrze napisana praca magisterska bądź licencjacka może z pewnością pomóc w karierze. Tego typu praca dyplomowa musi być powiązana z praktyką i dotyczyć konkretnych zagadnień, z którymi zmagają się dane firmy.

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy. Teoria i praktyka.

Najmocniejszą stroną absolwenta Stosunków Międzynarodowych jest jego biegła znajomość języków obcych. Ta umiejętność daje mu duże szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Dobrze, aby student Stosunków Międzynarodowych znacznie wzmocnił swoje formalne, wyższe wykształcenie dodatkowymi kompetencjami.

Te “dodatkowe kompetencje” powinny być rozwijane w zależności od warunków, jakie dyktuje rynek pracy. Przykładowo, obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem jest przedstawiciel handlowy. Absolwent Stosunków Międzynarodowy świadom tego trendu powinien przyswoić sobie kompetencje z zakresu sprzedaży oraz marketingu. Na rynku pracy poszukuje się obecnie również spedytorów międzynarodowych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych może pracować w tej profesji, ponieważ ma on świetnie opanowane języki obce. Zagadnień związanych z logistyką może on nauczyć się samodzielnie  lub w praktyce.

Kończąc Stosunki Międzynarodowe, należy pamiętać, że to z reguły nie jest końcem edukacji. Znajomość języków obcych musi być ciągle podtrzymywana. Należy nieustannie rozwijać swoje kompetencje oraz kwalifikacje, aby podołać wymogom, ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wciąż pojawiają się na nim nowe, ciekawe trendy, Możliwe, że technologie związane z informatyką oraz kryptowalutami całkowicie zmienią rynek pracy. Stosunki Międzynarodowe to kierunek uniwersalny. Ich absolwent może pracować na różnych stanowiskach. Może on być przykładowo świetnym przedstawicielem handlowym, analitykiem, księgowym lub ekonomistą.  Pracę jest obecnie o wiele łatwiej znaleźć, niż jeszcze parę lat temu.

Zostaw odpowiedź