Wielowymiarowa tematyka prac licencjackich na kierunkach humanistycznych.

Wielowymiarowa tematyka prac licencjackich na kierunkach humanistycznych.

Tematy prac licencjackich na kierunku Stosunki Międzynarodowe mogą być rozmaite. Można tam wybrać ciekawe tematy ekonomiczne oraz polityczne. Kierunki humanistyczne dotyczą najczęściej człowieka, wytworów ludzkiej działalności oraz społeczeństwa. Jest to bardzo bogaty obszar badawczy, którego wybrany fragment możemy zdefiniować pisząc pracę licencjacką. W zależności od konkretnego kierunku w naszej pracy licencjackiej możemy dokonywać analizy sztuki, …

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych to spore wyzwanie intelektualne.  Studenci tego kierunku mają często problem ze znalezieniem odpowiedniego tematu. Wychodząc im naprzeciw, przedstawimy tu propozycję własnego tematu. Brzmi on: “Unia Europejska – czy jest ona państwem, czy też nie?”.  Jest to temat bardzo ciekawy. Rozdział pierwszy tego typu zawsze powinien być skoncentrowany na teorii. …

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki międzynarodowe to bardzo interesujący kierunek. Dobrze napisana praca licencjacka lub magisterska  z tego kierunku może być przepustką do wielkiej kariery. Najpierw scharakteryzowana w tym tekście zostanie specyfika tego kierunku. W dalszej części tekstu przybliżone zostaną perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku. Studia te dają gruntowną wiedzę o międzynarodowych relacjach. Pozwalają one lepiej zrozumieć czasy, …

Stosunki Międzynarodowe – charakterystyka studiów.

Stosunki Międzynarodowe – charakterystyka studiów.

Stosunki międzynarodowe to kierunek bardzo wszechstronny. Jest to dosyć popularny kierunek jeżeli chodzi o wybory przyszłych studentów. Jest on zaliczany do tych humanistycznych i nie wymaga znajomości przedmiotów ścisłych. Dzięki temu zapewne nie jest uważany za trudny do ukończenia.Stosunki międzynarodowe możemy studiować na pierwszym stopniu czyli licencjackim jak również drugim magisterskim. Chcąc ukończyć drugi stopień …

Prace licencjackie pisane na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Prace licencjackie pisane na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Na kierunku stosunki międzynarodowe studiów licencjackich studenci zobowiązani są do napisania pracy licencjackiej. Poziom trudności jest bardzo zróżnicowany i zależy od wybranej tematyki. Generalnie prace licencjackie ze stosunków międzynarodowych nie są zaliczane do tych najbardziej skomplikowanych. Wystarczy tutaj wiedza teoretyczna, albo odpowiednie zaplecze jeżeli chodzi o źródła. Dodatkowo przydadzą się umiejętności analityczne. Praca licencjacka ze …