Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych to spore wyzwanie intelektualne.  Studenci tego kierunku mają często problem ze znalezieniem odpowiedniego tematu. Wychodząc im naprzeciw, przedstawimy tu propozycję własnego tematu. Brzmi on: “Unia Europejska – czy jest ona państwem, czy też nie?”.  Jest to temat bardzo ciekawy. Rozdział pierwszy tego typu zawsze powinien być skoncentrowany na teorii. …

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki Międzynarodowe, a rynek pracy

Stosunki międzynarodowe to bardzo interesujący kierunek. Dobrze napisana praca licencjacka lub magisterska  z tego kierunku może być przepustką do wielkiej kariery. Najpierw scharakteryzowana w tym tekście zostanie specyfika tego kierunku. W dalszej części tekstu przybliżone zostaną perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku. Studia te dają gruntowną wiedzę o międzynarodowych relacjach. Pozwalają one lepiej zrozumieć czasy, …