Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, czy już państwo?

Pisanie prac magisterskich na Stosunkach Międzynarodowych to spore wyzwanie intelektualne.  Studenci tego kierunku mają często problem ze znalezieniem odpowiedniego tematu. Wychodząc im naprzeciw, przedstawimy tu propozycję własnego tematu. Brzmi on: “Unia Europejska – czy jest ona państwem, czy też nie?”.  Jest to temat bardzo ciekawy. Rozdział pierwszy tego typu zawsze powinien być skoncentrowany na teorii. …