Wielowymiarowa tematyka prac licencjackich na kierunkach humanistycznych.

Wielowymiarowa tematyka prac licencjackich na kierunkach humanistycznych.

Tematy prac licencjackich na kierunku Stosunki Międzynarodowe mogą być rozmaite. Można tam wybrać ciekawe tematy ekonomiczne oraz polityczne. Kierunki humanistyczne dotyczą najczęściej człowieka, wytworów ludzkiej działalności oraz społeczeństwa. Jest to bardzo bogaty obszar badawczy, którego wybrany fragment możemy zdefiniować pisząc pracę licencjacką. W zależności od konkretnego kierunku w naszej pracy licencjackiej możemy dokonywać analizy sztuki, …